Przetarg 05.12.2018 na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rogowskiej 124 m. 40.
Przetargi
Wtorek, 20 Listopad 2018 06:55

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Dwór" we Wrocławiu informuje, że w dniu 05.12.2018r. o godz.1000 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej nr 35 /pok.07/ odbędzie się przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rogowskiej 124 m. 40. 

 

  • Powierzchnia lokalu: 62,90m23P, Pp, K, Ł, WC.

  • Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,20m2.

  • Lokal położony na VII piętrze.

  • Cena wywoławcza 4.733,76 zł/m2.

  • Krok postąpienia: min. 30,00zł; wadium w kwocie 30.000,00zł. płatne na konto
    PKO BP S.A. III Oddział Wrocław nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463,
    do dnia 29.11.2018r (na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu).

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, złożenie oświadczenia – wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29.11.2018r. 

W przetargu ograniczonym w I terminie ma prawo uczestniczyć tylko członek Spółdzielni oraz osoba dla niego bliska, którą w rozumieniu art.2 ust.5 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 

W przypadku przybycia na przetarg w I terminie jednego uczestnika, przetarg pozostaje bez rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w I terminie, Spółdzielnia organizuje przetarg nieograniczony w II terminie.

Przetarg nieograniczony w II terminie odbędzie się dnia 14.12.2018r. o godz. 1000, mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, przy zachowaniu warunków jak na przetargu w dniu 05.12.2018r., z terminem złożenia wymaganych dokumentów do dnia 10.12.2018r. 

Cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego nie może być niższa, niż cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego powiększona o jedno postąpienie kwoty licytowanej.

Z treścią Statutu Spółdzielni, regulaminem przetargu oraz oświadczeniem można zapoznać się w dziale członkowskim Spółdzielni /pok.12/. 

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu z osobą, która wygra przetarg jest wpłata w terminie 90dni od dnia przetargu wylicytowanej kwoty 1m2 p.u.m. po pomnożeniu jej przez powierzchnię danego lokalu, z tym że na poczet wartości rynkowej lokalu zalicza się wartość lokalu oszacowaną przez rzeczoznawcę. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu aktu notarialnego oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę lokalu.

 

Wszelkich informacji dot. przetargu udziela dział członkowski również telefonicznie:
tel.71/356-48-15,721-721-852.

Oglądanie lokalu od 20.11. do 05.12.2018r. po telefonicznym umówieniu się z Administratorem tel.71/357-71-22.

 

Dokumentacja fotograficzna oraz więcej informacji na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołanie, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki:
Pobierz (1.jpg)1.jpg[ ]1793 Kb2018.11.20 07:00
Pobierz (2.jpg)2.jpg[ ]1934 Kb2018.11.20 07:01
Pobierz (3.jpg)3.jpg[ ]1744 Kb2018.11.20 07:01
Pobierz (4.jpg)4.jpg[ ]2168 Kb2018.11.20 07:01
Pobierz (5.jpg)5.jpg[ ]1908 Kb2018.11.20 07:01
Pobierz (6.jpg)6.jpg[ ]1590 Kb2018.11.20 07:01
Pobierz (7.jpg)7.jpg[ ]1984 Kb2018.11.20 07:02
Pobierz (8.jpg)8.jpg[ ]1690 Kb2018.11.20 07:02
Pobierz (9.jpg)9.jpg[ ]1898 Kb2018.11.20 07:02
Pobierz (10.jpg)10.jpg[ ]2294 Kb2018.11.20 07:02
Pobierz (11.jpg)11.jpg[ ]1861 Kb2018.11.20 07:02
Zmieniony: Środa, 28 Listopad 2018 13:19
 

Powered by Adwizard